Voor altijd verbonden

Helaas is dit project komen te vervallen. Omdat we het een heel mooi plan vonden, geven we het toch nog hier weer.

Namenobelisk
Interactief ritueel kunstwerk te ontwikkelen in opdracht van Stichting Naam, Baarn, 2015
Kunstenaars: Reinier Kurpershoek & Daphne Questro

 

pr-tekst ritueel kunstwerk 'Voor altijd verbonden - namenobelisk' _2015_

“ik nader een veld en zie drie naar de hemel reikende kunstwerken vanuit het hart verlicht. Kwetsbaar en krachtig beeld in één. Draden hangen los naar beneden, een aantal zijn strakgespannen en lichten wit op in het donker. Zacht hoor ik namen in de lucht. Ik word opgewacht bij het veld en uitgenodigd om de naam van mijn geliefde overledene te noemen en te laten zingen, en de verbinding die wij nog steeds hebben te bezegelen met het spannen van een draad. De zangeres vraagt mij naar de naam. Ik noem Marie, mijn een half jaar geleden overleden zus. Eigenlijk heet ze Marian, maar voor ons samen is zij Marie. De naam wordt opgenomen met een microfoon en bijna gelijk hoor ik mijn stem en haar naam opgenomen worden in de namenwolk boven mijn hoofd. Ik krijg een pin en kies een draad. Even voelen hoe strak en hoe ver ik de draad wil afspannen. Hier maar. Heel dichtbij en een beetje stevig. Terwijl ik de draad afspan zingt de zangeres de naam van mijn zus. In mijn hart begint het te gloeien. Het lijkt wel of we weer even tegenover elkaar staan en elkaar in de ogen kijken. Ik luister nog even, groet haar stil en vervolg mijn weg over de begraafplaats.”

 

Herinneringsritueel
Voor nabestaanden. Om in de handeling de herinnering van wie iemand voor je was te laten herleven, te bevestigen. Weer even bewust ervaren welke parel iemand in je heeft achtergelaten en hoe iemand voortleeft in je hart. Benoemd en bezegeld. Voor altijd
verbonden. Jij en de ander. In het intieme samen en als één van allen. Een mooi eindritueel en handeling aan het eind van een herinneringsviering kan zijn: Losknippen van de draden: elkaar weer vrijgeven/loslaten terwijl de namen nog klinken. Als
laatste verdampen ook de klanken en wordt het stil. Hoogte obelisken of diversiteit erin kan aangepast worden aan doelgroep en wat de
locatie/omgeving vraagt.

 

Work in progress
Het ritueel kunstwerk wordt in de nazomer 2015 ontwikkeld. Pilotuitvoering tijdens drie herinneringsvieringen:
• dinsdag 27 oktober 2015 : Levende Namen, Lochem
• zaterdag 31 oktober 2015 : Namen Blijven, Almere
• vrijdag 6 november : Namen Noemen, Baarn

 

pr-tekst ritueel kunstwerk 'Voor altijd verbonden - namenobelisk' _2015_2Inspiratiebron stilteplek ‘in rook opgegaan’,
Vormen van herinneren 2014 in Vlaardingen
Opdrachtgever: Stichting Flagen
Uitwerking en vormgeving: Reinier Kurpershoek
Opdrachtgever: Stichting Flagen

Voor meer informatie:
Stichting Naam, Annemieke Kappert, A. Kappert@amerpoort.nl