Voor een dierbare en voor alle bewoners van verpleeghuis Veste Brakkestein in Nijmegen
heeft iemand een optreden gevraagd van Diva Dichtbij,
een Diva die bijzondere en persoonlijke liederen zingt …..
Wij wensen hen allen een heel mooi, vreugdevol en liefdevol samenzijn
op 11 april 2016.

Zie ook de webpagina op deze site van Diva Dichtbij