campagne-afbeelding

Voor meer informatie: Bureau MORBidee

Beste campagnegenoot,
Wat fijn dat je mee gaat doen in deze unieke nieuwe campagne over het bespreekbaar(der) maken van de dood! Alle enthousiaste reacties zijn hartverwarmend. Samen gaan we van 7 maart tot 1 april iets moois neerzetten. Hier wat aanvullende informatie:

Wij zetten in de ochtend van 7 maart zo’n 15-20 advertenties in een gezamenlijke Dropbox (bestanden van zo’n 1,1 MB per stuk, maar ook in een lichtere variant, voor gebruik in Instagram/Whatsapp). Op 21 maart voegen we daar nog eens 15-20 advertenties aan toe. Het adres van de Dropbox krijg je al eerder toegestuurd. Zo kun je zelf de advertenties eruit halen die je in je social media-accounts wilt gebruiken, in de weken tot 1 april.

Je kunt ze vervolgens inzetten via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram, maar je kunt ze even goed delen via Whatsapp-groepen (leuk, van je koor of je volleybalclub bij voorbeeld J). In de Dropbox komen ook andere relevante documenten te staan. Zoals ‘Tien redenen om over de dood te praten’. Dit geeft je handvatten om, indien het aan de orde komt, uit te leggen waarom het bespreekbaar maken van de dood zo belangrijk is.

De uitingen van de campagne zijn vrij eenvoudig en relatief luchtig: een foto van een situatie waarin een gesprek kan plaatsvinden met het uitnodigende tekstje ‘Zullen we over de dood praten?’ Met daaronder de pay off: ‘Ieder moment is een goed moment’. Hier enkele (miniatuur)voorbeelden.

We hebben bewust voor twee soorten advertenties gekozen: advertenties waarin een reële, alledaagse situatie wordt gepresenteerd, en advertenties die enigszins ‘over the top’ zijn, met situaties waarin het praten over de dood helemaal niet zo handig of vanzelfsprekend is. Ten eerste maakt het dit mogelijk diverse doelgroepen te benaderen (een deel van de jongeren zal meer vatbaar zijn voor de advertenties die ‘over the top’ zijn) en ten tweede maakt het duidelijk dat praten over de dood altijd iets ongemakkelijks, gekunstelds of surrealistisch kan hebben.

Over de pay off (‘Ieder moment is een goed moment’, om over de dood te praten): net zoals bijna alle reclame is dat natuurlijk niet helemaal waar….. Feitelijk leent de ene situatie zich er beter voor dan de andere, en soms leent de situatie zich er helemaal niet voor. Dat weten we. Maar voor een bewustwordingscampagne is dat geen probleem. Juist omdat het nu vaak helemaal geen onderwerp van gesprek is, geeft de veelheid aan situaties in de campagne juist aan dat er zoveel momenten zijn  waarop het ‘gewoon’ wel kan, als je maar wilt of durft. Het moet bijna de gedachte oproepen: ‘Tjonge, ik kan/mag het er dus zomaar over hebben’?

Wij realiseren ons dat ‘over de dood praten’ een zeer breed thema is. Het kan gaan over de uitvaart of de visie op het leven-na-de-dood, het kan gaan over palliatieve zorgverlening of over afscheid nemen, het kan gaan over eerdere verlieservaringen of over de eigen sterfelijkheid. Onze overtuiging is dat het niet uitmaakt wát er precies gezegd wordt, áls er maar over ‘iets’ rondom de dood besproken wordt. Ieder fragmentje informatie dat gedeeld wordt, maakt het weer een beetje makkelijker om een volgend gesprek aan te gaan over een aspect van dat brede thema ‘dood’.

In onze ogen is dit een eerste landelijke campagne. Hiermee starten we tevens de allereerste DAP (Dutch Awareness Period) over de dood, in ons land. Er bestaan in het buitenland (VS, UK, Australië) al soortgelijke initiatieven. Het werd tijd dat er een Nederlandse variant kwam.

In een volgende campagne willen we de mensen die de advertentie zien een mogelijkheid bieden voor een vervolgstap: het bezoeken van een website bij voorbeeld, of het bestellen van een folder. Zodat ze concrete hulp en/of ondersteuning aangeboden krijgen om over de dood te praten. Ook dit gaan we graag weer in samenwerking doen, net als nu. Samen bereiken we meer dan alleen, samen kunnen we een krachtige beweging neerzetten!

Levendige groeten,
Mariska en Rob