De verhalencirkel is een speels, gebruiksvriendelijk en mooi vorm gegeven hulpmiddel dat zorgverleners en vrijwilligers ondersteunt en stimuleert om in gesprek te gaan over belangrijke zaken in het leven. Het is in eerste instantie ontwikkeld voor de palliatieve zorg, om op een “makkelijke” manier het gesprek aan te gaan. Maar het geeft ook aanleiding tot “diepere” gesprekken, over onderwerpen waar je anders niet zo makkelijk met elkaar over zou praten. Het nodigt uit tot vertellen, tot delen. Zo kan het wat verlichting geven in moeilijke tijden en bijdragen aan de kwaliteit van leven. Of het kan wat lichtheid geven aan het gesprek en de situatie, want er mag zeker ook gelachen worden!

De verhalencirkel is ontwikkeld door de Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest Twente in samen werking met Bureau Kwiek. Nadere informatie bij Gerda Kievitsbosch g.kievitsbosch@zgt.nl of Patricia van den Brink patricia@bureaukwiek.nl . Meer informatie is te lezen op: http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Nieuws/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/10532/mid/17960/De-Verhalencirkel.aspx?goback=.gna_3286724.gmp_3286724
Verhalencirkel