De Tovertafel is een speels product dat ouderen met (vergevorderde) dementie op allerlei manieren stimuleert, met name ook apathie bestrijdt en sociaal contact met anderen bevordert. Het is een nieuw spelconcept dat bestaat uit interactieve lichtanimaties die worden geprojecteerd op een tafel war de mensen omheen zitten. Zo is het een speels hulpmiddel bij de dagbesteding.

De Tovertafel komt in de Dementheek te Leek/ Groningen,  www.dementheek.nl , een uitleen- en informatiepunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Voor meer informatie over de Tovertafel … google en vindt bv http://dutchgameawards.nl/2015/tovertafel/
of bekijk het volgende YouTube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=oCV1iXrmjkM