“Namen Noemen”
is gebouwd op Allerzielen, een katholieke traditie, maar het is veel universeler.
In onze samenleving is de religie niet meer voor iedereen toegankelijk. Daardoor is er ten aanzien van het herdenken van de doden een gat in onze cultuur gevallen. Rouw- en verliesverwerking zijn een probleem geworden terwijl de dood bij het leven hoort.

Op 4 november 2016 van 18.00 – 21.00 uur bent u van harte welkom in Baarn op locatie Nieuwenoord van de Stichting Amerpoort.
Stichting Amerpoort wil samenwerken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Zie ook hun website.

“Namen Noemen” blijkt een artistiek antwoord te bieden op deze essentiële vraagstukken in onze cultuur. Het herneemt de oude katholieke traditie en biedt gelegenheid om de overledenen te herdenken op een manier die aansluit bij de huidige seculiere samenleving. Met respect en ruimte, zorg en aandacht wordt er in een zogenaamd ‘rituele landschappen’ een tocht georganiseerd die inspirerend en toegankelijk is. Kunstenaar Ida van der Lee heeft het concept vanuit de kunst ontwikkeld onder de naam Allerzielen Alom. Wij van Amerpoort mogen ons verheugen deze hedendaagse traditie op Nieuwenoord voort te mogen zetten. De kunst als motor van de verbeelding, die toegang geeft tot het mysterie van de dood. Voor meer informatie over Stichting Amerpoort

Het leven vieren, herinneringen koesteren, de namen herkennen. Niemand mag vergeten worden. Iedereen is de moeite waard om genoemd te worden.
De dood, middels de kunst van Amerpoort- en andere kunstenaars in een ander licht zetten.
Voor de viering op 4 november 2016 zijn er 11 kunstvormen en rituelen geselecteerd. Hier worden er drie genoemd.

Klooster in het Licht
Vorig jaar is ons Klooster gesloopt. Voor velen een ingrijpende gebeurtenis, want dit klooster stond er al, zolang zij zich konden heugen. Nu is er een open plek in het bos, met in het midden de boom, die op de binnenplaats stond. Veel zusters hebben daar in stilte omheen gelopen. Kunstenaars vanuit onze groep medewerkers zetten met kaarsjes en fakkels de fundamenten van het Klooster uit, waardoor je in het donker het Klooster ziet oplichten. De verhalen kunnen verteld worden.

Witte Vlinders
Over de hele wereld worden vlinders, vooral witte, in verband gebracht met de geest of een boodschap van overledenen.
Er is een pad met kleine lichtjes en hier en daar wat [ witte] vlinders wat loopt naar ronde open plek, waar dan veel vlinders en lichtjes zijn, op witte takken.
In het midden is een lamp die naar boven, naar de hemel schijnt en hoog naast die lichtstraal zijn dan ook weer witte vlinders en lichtjes die de lucht in verdwijnen. Mensen kunnen in de ronde plek een vlindertje [ krijgen ze van de kunstenaar] ophangen aan de “Takken ter nagedachtenis”. Er komen dus steeds meer vlinders te hangen. Natuurlijk alles ondersteund door zachte vlinderachtige muziek.

Beelden van Vroeger
Kunstenaars uit de groep medewerkers maken samen met enkelen van onze cliënten een kunstvorm waarin op zand beelden van vroeger worden geprojecteerd. De beelden zullen van mensen zijn die niet meer leven, die we in de beelden levend willen houden.