Gezin in Nood

Januari 2015
Het gezin in nood is geholpen! Een terminaal zieke moeder en haar 3 kinderen kunnen hun man en vader gaan bezoeken.
De benefietactie die hiervoor was georganiseerd was een groot succes en het benodigde bedrag voor reis en ondersteuningskosten is bij elkaar gesprokkeld.
Wij wensen de familie een hele goede reis en dierbaar (laatste) weerzien. Hier een bedankbrief en een brief van een van de kinderen

December 2014
Het Noorderlichtfonds vond dit zo’n mooi initiatief dat we graag “een steentje” bijdragen.
Onderstaande is overgenomen uit “Nieuwsbrief Zen Peacemakers Lage Landen December 2014”.
Zen Peacemaker Harriet Marseille zet zich in voor een Rijkswijks gezin. Dit gezin zit op het moment in een ernstige crisis.
‘Het gaat om een gezin met drie kinderen. De moeder heeft in augustus 2014 te horen gekregen dat ze een terminale ziekte heeft. Haar man zit sinds maart dit jaar in zijn geboorteland in Azië zonder aanklacht (vermoedelijk politiek) gevangen. De vrouw hoopt haar man te kunnen zien en spreken voordat ze overlijdt. De kinderen hebben de steun en troost van hun vader nu meer dan ooit nodig.

Het gezin leeft sinds zijn afwezigheid onder de armoedegrens. De vrouw kan niet meer werken vanwege haar gezondheidssituatie en pas zeer kort geleden is het gelukt door de rijstebrij van bureaucratie heen te breken en een aanvulling tot bijstandsniveau toegekend te krijgen. Dankzij palliatieve behandeling voelt zij zich tijdelijk fitter en kan zij op korte termijn met haar kinderen naar haar man reizen. Dit is haar vurige wens. De behandelend arts ondersteunt dit plan. Voor deze reis is een flink bedrag nodig. Het gezin kan echter met grote moeite de maandelijkse lasten voldoen, laat staan deze reis bekostigen.’ Welke mogelijkheden zijn er om dit gezin te helpen?

1. Er wordt op zondagmiddag 11 januari 2015 een benefietconcert in Rijswijk georganiseerd.
Het benefietconcert vindt plaats van 15.00 -16.00 uur (toegang € 15,-) in de Bonifatiuskerk in Rijswijk, na afloop is er tot 17.00 uur een borrel met jazzmuziek (op donatiebasis). Je bent voor beide onderdelen van harte uitgenodigd. De opbrengst van het concert en de borrel komt geheel ten goede aan dit gezin.
Tijdens dit benefiet-concert brengen de a-capella koren Cantiamo uit Leidschendam en het Alexander Kamerkoor uit Rotterdam een afwisseling van wereldmuziek en Ave Maria’s ten gehore.

Reserveren is niet nodig, je kunt aan de deur betalen. Voor wie wil (ook voor degenen die het concert niet hebben bijgewoond) is er na het benefietconcert de gelegenheid om onder muzikale begeleiding van jeugdige jazzmuzikanten een drankje en een hapje te nuttigen.
Wil je het benefietconcert aan iemand cadeau doen stuur dan een email via rijswijksgezininnood@gmail.com.

2. Je kan een donatie overmaken voor dit gezin

De donatie kan je overmaken op IBAN-nummer NL98 INGB 0004 0634 29 ten name van PCI H.Bonifatius, onder vermelding van ‘donatie vliegreis gezin’ (vanuit het buitenland BIC INGBNL2A).

Omdat de PCI een Anbi is, is je donatie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.