Het grootste Death Café ter wereld ….
Zondag 10 juli 2016 wordt in een park Oog in Al in Utrecht het misschien wel grootste  Death Café ter wereld te houden.
Hieronder alle informatie:

In maart is met ruim 200 particulieren, organisaties en ondernemingen de social media-campagne ‘Zullen we over de dood praten?’ uitgevoerd. Op 10 juli wordt hieraan een vervolg gegeven: in samenwerking met Death Café Nederland en de filosofiewebsite Denkjewel.nl houdt Bureau MORBidee het informele evenement ‘Day at the Park’ in het Utrechtse park Oog in Al (op loopafstand van het CS). Voor alle deelnemers aan de campagne, die elkaar grotendeels vooral via social media kennen, kan deze bijeenkomst als een ‘meet-up’ worden beschouwd.

IMG_0505

 

Vanaf 12 uur komen we bij elkaar in het park (zie de plattegrond voor de precieze locatie). Hopelijk schijnt de zon. Bezoekers worden uitgenodigd eigen eten en drinken mee te nemen, zodat de bijeenkomst de vorm en sfeer van een picknick krijgt.

Tussen 14.00 en 16.00 uur gaan we een Death Café houden. Tijdens een Death Café praten mensen in kleine groepjes met elkaar naar aanleiding van één vraag: ‘Wat is jouw ervaring met de dood?’ Er is geen agenda, geen doel, geen gastspreker en geen specifiek thema; ‘de dood’ kan in al zijn facetten aan de orde komen. Een Death Café is evenmin een therapie inzake verliesverwerking. Alles draait om het ongedwongen gesprek.

 

Wie dat wil, kan zichzelf op deze middag laten fotograferen met een klein ‘Before I die I want to…bord’, waarop een ieder zijn/haar eigen wensen kan opschrijven. De foto’s krijgen een voortbestaan op internet. Ook is er een filosoof aanwezig, die in kleine kring een filosofisch gesprek met de deelnemers aangaat.

Iedereen is welkom. Sterker nog: als je komt, neem dan vooral iemand uit je eigen omgeving mee! Vooraf aanmelden vinden we fijn. Dat kan via bureaumorbidee@gmail.com.   Met levendige groeten en tot ziens,  Mariska en Rob,  mede namens Gerko Tempelman en Trui Simmelink van Death Café Nederland

*********************************

Wat is een Death Café?
Een Death Café is niets meer of minder dan een bijeenkomst in een openbare ruimte waarbij mensen gezamenlijk in gesprek gaan over de vraag ‘Wat is jouw ervaring met de dood?’ Een Death Café heeft in principe geen therapeutisch doel, en is evenmin een bijeenkomst die in het teken van ‘verliesverwerking’ staat.
Gespreksonderwerpen kunnen heel uiteenlopend zijn: het kan gaan over jeugdherinneringen aan begraafplaatsbezoeken en de angst voor de dood, tot verhalen over uitvaartwensen of bijna-dood-ervaringen. De bijeenkomst duurt doorgaans twee uur.
Wilt u een Death Café bezoeken? Ze worden regelmatig gehouden op diverse plaatsen in Nederland. Zie hiervoor hun Facebook pagina.

Zelf een Death Café organiseren? Hierbij een paar spelregels.
Ze worden georganiseerd door kleine groepjes ‘lokale vrijwilligers’. De bijeenkomst wordt gemeld bij de initiatiefnemers van de eerste DC’s (waaronder Jon Underwood, in Londen) en de nationale afdeling ervan (Death Café Nederland, een vrijwilligersorganisatie die gedragen wordt door Gerko Tempelman en Trui Simmelink). Men houdt zich aan een aantal regels die door de initiatiefnemers zijn opgesteld (bv dat het twee uur duurt, dat je de bijeenkomst niet misbruikt voor commerciële doeleinden, dat je verhalen van deelnemers met respect en zonder oordeel aanhoort en dat je niemand probeert te bekeren e.d.).
DC Nederland wordt niet gefinancierd door iets of iemand, het enige dat men heeft is een eigen Facebookpagina. Hier worden alle lokale initiatieven gemeld.