Café Naderhand,
van harte welkom in het inloopcafé voor nabestaanden in Groningen.

Hoe verder na het verlies van je partner?
Café Naderhand biedt een vaste ontmoetingsplek aan mensen die achterblijven na het verlies van hun partner.
Doel is nabestaanden met elkaar in contact te brengen en als er behoefte aan is, om activiteiten af te kunnen spreken.

Het is elke 3e zondagmiddag van de maand tussen 14 – 17 uur in het Heerenhuis, Spilsluizen 9 in Groningen.
De toegang is vrij.
Voor contact: info@cafenaderhand.nl of www.cafenaderhand.nl
of www.facebook.com/cafenaderhand.