Het bestuur bestaat uit:
Laetitia Schweitzer, voorzitter
Diana Ruijzendaal, penningmeester
Sjoerdtje Pentermann, algemeen bestuurslid

Laetitia is initiatiefneemster van Stichting Het Noorderlicht.
Diana is jurist en al sinds de (statutaire) oprichting betrokken bij de Stichting.
Sjoerdtje is vrijwilliger in een hospice en zit al jaren in de adviesgroep van de Stichting.

Website ontwerp en beheer:
Mathijs Smits

Aanvragen voor projectondersteuning worden mede beoordeeld door:
Tineke Smid
Sjaak Verster

Opmaken jaarrekening:
Gerard Krijnsen