Stichting Het Noorderlicht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 04072699.

Het bankrekeningnr. is 4411884     IBAN:  NL37 INGB 000 4411884).
Via deze rekening lopen alle inkomsten en uitgaven.

Inkomsten en uitgaven

De stichting krijgt haar inkomsten uit donaties en door rente uit het vermogen dat is ingezameld voor het oorspronkelijke doel van de stichting: een vakantiehuis of herberg voor terminaal zieke mensen.
Vrienden van Het Noorderlicht ondersteunen de stichting met een jaarlijkse bijdrage van € 30,- .

De uitgaven hebben vnl. betrekking op het financieel ondersteunen van projecten zoals in het beleid omschreven. De medewerkers werken op vrijwillige basis en kunnen een onkostenvergoeding krijgen. Daarnaast zijn er administratieve kosten voor de stichting zelf.

De Stichting legt verantwoording af over de inkomsten en uitgaven in het algemene jaarverslag, waarin de jaarcijfers zijn opgenomen.  Alle jaarverslagen zijn te vinden op de website.

ANBI

De stichting heeft de ANBI-status, dwz is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties waren en zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar van de belasting.
Het RSIN nummer van Stichting Het Noorderlicht – nodig voor aftrekbare donaties – is 813171593.