Stichting Het Noorderlicht is per 31 december 2016 formeel opgeheven.
Via de diverse projecten, de “erfgenamen” en de Noorderlicht Prijs leeft de stichting voort.

November 2016 – De stichting wordt opgeheven. Zie voor tekst en uitleg Noorderlichtfonds, Nieuws en de allerlaatste nieuwsbrief

Stichting Het Noorderlicht is in 2004 opgericht met als doel:
Bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen in de laatste levensfase.
De bedoeling was een vakantiehuis of herberg op te zetten voor mensen in de laatste levensfase. Heel veel mensen hebben zich jarenlang vrijwillig ingezet om de herberg te helpen realiseren …
in de zomer van 2012 moesten we echter besluiten dat dit plan helaas niet haalbaar was.

Ter realisatie van deze herberg is er door de jaren heen een vermogen ingezameld, met donaties van particulieren/ kerken/ bedrijven, met legaten en met allerlei acties m.n. op het gebied van kunst & cultuur. Dit vermogen vormt nu de basis voor het Noorderlichtfonds.

Vanuit dit fonds kunnen projecten worden ondersteund die “licht” brengen in de laatste levensfase, met hulp van kunst & cultuur. Centraal bij het fonds staat de wens om te delen: ideeën, inspiratie en middelen om de laatste levensfase zo menswaardig mogelijk te maken.

Hiermee blijven we trouw aan het oorspronkelijke doel en wordt het vermogen besteed in de geest van al degenen die de basis voor dit fonds mogelijk maakten. Hartelijk dank aan allen.

Het logo blijft hetzelfde.
De brede groene golf als symbool voor het leven.
De neergaande lijn (in de letter N) als symbool voor de laatste levensfase.
De oranje wimpel als symbool voor de vreugde die Noorderlicht wil brengen.

Het totale beeld met de kleuren verwijst naar de Aurora Borealis
als symbool voor een schitterend en mysterieus verschijnsel
tussen hemel en aarde, tussen leven en dood
dat pas in al haar schoonheid te ontwaren is als de nacht valt …