Noorderlichtprijs
Hoewel de stichting is opgeheven, is er een jaarlijkse waarderingsprijs in het leven geroepen: de Noorderlicht Prijs.
De Stichting Als & Dan roept om om voor 18 augustus voorbeelden in te dienen …
Voor meer informatie zie aldaar.

2017
26 en 27 januari 2017  slotakkoorden in Roden, in Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38, 19.30 – 22.30 uur
26 januari afscheidsfilm  “Departures”   en 27 januari muziek, napraten, hapje & drankje
Aanmelden via info@noorderlichtfonds.nl

Najaar 2016
In de allerlaatste nieuwsbrief staat alles over de opheffing, de erfgenamen die gevonden zijn en de laatste projecten die ondersteund worden.
De belangrijkste erfgenamen zijn
* t Huis Lioba – een plek om op adem te komen voor mensen in de laatste levensfase
* Stichting Als & Dan – de dood bespreekbaar maken op een serieuze maar ‘lichte’ manier
* Warm Thuis – voor verspreiding van hun visie “Warme Zorg” voor dementerenden die niet meer thuis kunnen wonen.
* Hospices en Bijna Thuis Huizen

Voorjaar 2016
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor Stichting Het Noorderlicht met het Noorderlichtfonds is de tijd gekomen om te gaan. Na rijp beraad is besloten om de stichting het komende jaar op te heffen, met uiteraard een zorgvuldige afronding van alle zaken, waaronder de financiële. Het is goed zo.

Een korte recapitulatie. De stichting is 12 jaar geleden opgericht om een vakantiehuis/ herberg te realiseren voor mensen in de laatste levensfase en voor hun naasten. Toen dat om diverse redenen niet (meer) haalbaar bleek, rees de vraag: wat te doen met de financiële erfenis?
Via het Noorderlichtfonds zijn daar allerlei mooie projecten mee gesteund die licht brengen of brachten in de laatste levensfase. Maar de pot is groot en de bodem nog niet in zicht. Daarom is besloten nu gericht op zoek te gaan naar een goede besteding op afzienbare termijn voor de gehele erfenis, met als motto

                                         “Menswaardigheid aan het einde van het leven”

Werkwijze rond de afronding.
Er zijn diverse manieren te bedenken om tot afronding te kunnen komen, maar wij nodigen u graag uit mee te denken. We onderscheiden in het proces 2 fasen:
1) aanvragen voor het Noorderlichtfonds;
2) suggesties voor de erfenis.

Zowel aanvragen als suggesties hebben betrekking op initiatieven/projecten ten behoeve van mensen in de laatste levensfase: naast terminaal zieke mensen dus nadrukkelijk ook bedoeld voor mensen met dementie of die in een verpleeghuis wonen.

1) Aanvragen voor het Noorderlichtfonds
Tot 1 juli 2016 kunnen er nog aanvragen voor het Noorderlichtfonds worden ingediend.
Voor aanvragen voor het fonds gelden de criteria en voorwaarden zoals die op de website staan.
Alleen compleet ingevulde aanvragen (zie aanvraag-format op de website) worden bekeken.
De projecten dienen in principe voor 1 januari 2017 afgerond te zijn.

2) Suggesties voor de erfenis
Tot 1 mei 2016 zijn suggesties voor “erfgenamen” van harte welkom. Het gaat om CONCRETE suggesties: de naam van een (landelijke) stichting, waarvoor het volgende geldt:

  • De stichting moet de ANBI-status hebben, en een “bewezen staat van dienst”
  • De stichting richt zich primair op kwaliteit van leven in de laatste levensfase,
    direct ten goede komend aan de mensen om wie het gaat en/of
    indirect, door de dood bespreekbaar(der) te maken
  • Er moet een visie zijn en een serieus (business)plan voor wat men wil doen met de erfenis
  • Toelichting bij de suggestie: waarom u vindt dat deze stichting het verdient om een van de erfgenamen van Het Noorderlicht te worden.

Die suggesties waarvan het bestuur meent dat ze goede erfgenamen zouden kunnen zijn, worden nader onderzocht. In het najaar wordt tot een verdeelsleutel van de erfenis besloten. In de winter volgt de afronding.

Het streven is om de stichting begin 2017 formeel en juridisch op te heffen, met als slot- en dankakkoord een filmcyclus met een aantal films “over de laatste levensfase”, in Noordenveld waar het allemaal begonnen is en waar de Stichting zoveel support heeft ontvangen. Er kan dan nagepraat worden; ook over deze laatste fase van Stichting Het Noorderlicht.