De Noorderlicht Prijs

Hoewel Stichting Het Noorderlicht is opgeheven, is er een Noorderlicht Prijs in het leven geroepen ….
De komende 5 jaar  is er een waarderingsprijs beschikbaar van € 1000,- per jaar (en PR)
voor het meest inspirerende initiatief  op het gebied van de palliatieve en terminale zorg.
De prijs wordt in oktober uitgereikt op het jaarlijkse Nationale Congres Hospicezorg in Ede.
Stichting Als & Dan draagt zorg voor de uitvoering.
Voor de spelregels en aanmeldingen, zie de website van Stichting Als & Dan.
Aanmelding voor 2018 zijn welkom tot 27 juli 2018.

De prijs voor 2017 is uitgereikt aan Stichting Hoestie
Van de website van Stichting Als & Dan:
“Stichting Hoestie heeft de Noorderlicht Prijs 2017 gewonnen. De Stichting ontwikkelt liefdevolle cadeautjes die kunnen helpen om het vaak ongemakkelijke contact tussen (palliatieve) patiënten en hun naasten laagdrempeliger te maken en te verdiepen.


Anna-Eva Tulkens en Bram Verhees van de Stichting kregen de prijs uitgereikt tijdens het Derde Nationale Hospicezorgcongres in Ede dat onlangs gehouden werd. Aan de Prijs is een bedrag van 1000 euro gekoppeld. De Stichting gaat die besteden aan een social media platform waarmee mensen met een ziekte hun naasten op de hoogte kunnen houden van alle facetten van hun gezondheidsreis.
De cadeautjes zijn bijvoorbeeld de Lichtmijbijtjes en het Buisje vol blijwerkingen. Dat dit alles uitgevoerd wordt vanuit een achtergrond waarbij eveneens sprake is van een ongeneeslijke ziekte (Anna-Eva heeft longkanker), maakt het, zoals een jurylid het omschreef, tot ‘een inspirerend voorbeeld, van hoe uit een moeilijke situatie toch de kracht te halen valt iets moois en waardevols te creëren’. Voor meer informatie over de diverse cadeautjes of bestellingen, zie www.hoestie.nl/winkel.”

 

Een jury, bestaande uit de ‘doelgroep’, beslist wie de prijs elk jaar verdient. De uitreiking is in oktober in Ede tijdens het Nationaal Congres Hospicezorg. De winnaar mag het initiatief/ project middels een lezing of presentatie daar onder de aandacht brengen; de winnaar komt op de website te staan en er worden persberichten verspreid over de toekenning van de prijs.

Trefwoorden bij de ‘inspirerende initiatieven’ zijn:
* kwaliteit van leven verbeterend
* licht of verlichting brengend
* met accent op het leven: leven, beleven, herleven, doorleven
* met een uitstraling van schoonheid, licht en kleur
* met een beroep op de zinnen: zintuigen, zin hebben, zingeving
* het raakt, ontroert, geeft ruimte, maak een beetje blij of zet iets in beweging
* het is duurzaam: in tijd, qua impact, bereik of navolgbaarheid
Goede zorg hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn, het gaat veelal om direct contact en uitwisseling tussen mensen.

Iedereen kan voorbeelden aandragen.
Het kan een initiatief of project zijn waaraan jijzelf hebt meegewerkt of dat je zelf hebt geïnitieerd, of een voorbeeld dat je in je werk, je privé-leven of in de media bent tegengekomen.
Het kan gaan om initiatieven die direct de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komen
of om initiatieven die hier indirect een bijdrage aan leveren, door de dood bespreekbaar te maken of het taboe rond de dood helpen verlichten.