Tot 1 juli 2016 kunnen aanvragen voor financiële ondersteuning worden ingediend.
Wat er in zo’n aanvraag dient te staan, vindt u op de webpagina Aanvragen.
Hier wordt enkel de werkwijze beschreven.

Na ontvangst van de aanvraag, wordt deze getoetst aan de criteria en algemene voorwaarden, zie aldaar.
Er kan eventueel nader met u overlegd worden.
Binnen uiterlijk 4 – 6 weken krijgt  u bericht of uw aanvraag is afgewezen of  “passend” wordt bevonden.

Indien de aanvraag “passend” wordt bevonden,
ontvangt u een concept overeenkomst voor de zakelijke gegevens en afspraken over de betalingstermijnen.
Pas na ondertekening van deze overeenkomst kan tot (gedeeltelijke) betaling worden overgegaan.
De hele aanvraagprocedure zal van beide kanten maximaal 3 maanden duren.

Onderdeel van de overeenkomst is dat u ons beeldmateriaal voor op de website toestuurt. Het kan daarbij gaan om een foto, filmpje (YouTube), een tekst of gedicht, muziek of desnoods een link naar uw website (maximale grootte van elk bestand is 20 MB).

De beoordeling en besluitvorming gebeurt door het bestuur, bijgestaan door een adviesgroep.
Het bestuur kan besluiten tot geen, gedeeltelijke of 100% financiering van een aanvraag.

Disclaimer:
Aan de criteria en voorwaarden kunnen geen rechten voor ondersteuning worden ontleend. Zij illustreren slechts het doel van het fonds en vormen een hulpmiddel bij de beoordeling van de aanvraag en de besluitvorming over toekenning van financiële ondersteuning. Dit geldt eveneens voor de overige inhoud van de website: ook hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Print Friendly, PDF & Email