“Laat 1000 lichtjes stralen”

Het doel van het Noorderlichtfonds is licht bieden in de laatste levensfase.
Dit door projecten mogelijk te maken die zich hierop richten met hulp van kunst en/of cultuur ;
projecten die op hun beurt weer ter inspiratie kunnen dienen voor anderen.

Het Noorderlichtfonds is een inspiratiefonds en werkt langs twee lijnen:
financiële ondersteuning van nieuwe en bestaande projecten en initiatieven
èn het delen van deze projecten o.a. via de website; dit ter voorbeeld en inspiratie van anderen,
een soort “Wiki-Lichtjes”, met mogelijk sneeuwbal effect!

De projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen, dienen zich
1) op directe wijze te richten op mensen in de laatste levensfase en hun eventuele naasten;
het gaat dan om kunstzinnige en/of culturele projecten mèt betrokkenen
of
2) op indirecte wijze, door zich op de wijdere omgeving en samenleving te richten;
het gaat dan projecten die de dood bespreekbaar maken, het taboe helpen doorbreken enz.

Ook kunst & cultuur projecten ten behoeve van de vaak vergeten verpleeghuisbewoners en voor mensen met ernstige dementie zijn welkom om een aanvraag bij het fonds in te dienen.

Het bestuur kan ook zelf projecten rond de laatste levensfase initiëren of sponsoren; projecten die zorg, aandacht en liefde bieden, een brug slaan tussen mensen of een menswaardig afscheid van het leven mogelijk maken. Ook deze projecten komen op de website te staan.

In zijn algemeenheid is het doel van het fonds dan ook om voor kwetsbare mensen “iets moois” mogelijk te maken dat anders misschien niet mogelijk was, om iets van licht of verlichting te bieden in donkere dagen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase.

Print Friendly, PDF & Email