Om voor ondersteuning uit het fonds in aanmerking te komen,
dienen aanvragen aan een aantal criteria en aan de algemene voorwaarden te voldoen.

Criteria: het project

 • richt zich op mensen in de laatste levensfase; hieronder verstaan we mensen die ongeneeslijk ziek zijn en/of in een verpleeghuis wonen en/of aan dementie lijden; en hun naasten.
 • draagt bij aan kwaliteit van leven òf aan een zo menswaardig mogelijk afscheid van het leven, dit met hulp van kunst en/of cultuur
 • legt het accent op het leven: leven, beleven, herleven, doorleven;
  dit tegen de achtergrond van de naderende dood, onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid
 • heeft zo mogelijk een uitstraling van schoonheid, licht en kleur
 • doet zo mogelijk een beroep op de zinnen: zintuigen, zin hebben of heeft te maken met zingeving
 • raakt, ontroert, geeft ruimte, maakt een beetje blij of zet iets in beweging
 • is duurzaam: in tijd, qua impact, bereik of navolgbaarheid
 • heeft een solide plan, blijkend uit de ingediende aanvraag
 • biedt op indirecte wijze “licht” in de laatste levensfase door de dood bespreekbaar te maken en het taboe rond de dood te helpen doorbreken.

Algemene voorwaarden: de aanvrager

 • gaat akkoord met het delen van kennis en kunde m.b.t. dit project
 • ziet af van exclusief “eigendomsrecht” op het project (intellectueel, kunstzinnig of anderszins); het gaat om delen ….
 • gaat akkoord met publicatie van het project door Het Noorderlicht (op de website en/ of anderszins), dit ter inspiratie en voorbeeld van anderen
 • geeft informatie en beeldmateriaal voor op de website (max. 2 MB per foto, filmpje enz.)
 • draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud en uitvoering van het project
 • draagt de financiële verantwoording
 • maakt “controle” op de besteding van de financiën mogelijk
 • geeft een korte evaluatie na afloop van het project
 • gaat akkoord met de spelregels van het Noorderlichtfonds.

Wie kan waarvoor een aanvraag indienen?

Bij voorkeur:
stichtingen (non-profit of not-for-profit) en organisaties die niet of moeilijk elders aan financiering kunnen komen voor deze aanvraag.
In uitzonderingsgevallen kunnen ook particulieren een aanvraag indienen, mits vergezeld van 2 “professionele” referenties waarvan er 1 als contactpersoon wil dienen. Er wordt door de stichting alleen – per e-mail – met die contactpersoon overlegd.

De aanvraag is bij voorkeur ten behoeve:
(kleinschalige) initiatieven die navolgbaar zijn, om zo 1000 lichtjes te laten stralen.
Het kan gaan om bestaande of nieuwe projecten of initiatieven.

Ook “laatste wens” aanvragen die te maken hebben met kunst en/of cultuur, zijn mogelijk. Indien er een andere organisatie is die hier (beter) in kan voorzien, wordt de aanvraag doorverwezen, bv. een laatste wens met ambulance vervoer.

De financiële vraag betreft met name ondersteuning van onkosten (reiskosten, materiaalkosten) en geen of slechts een beperkte bijdrage aan personeelskosten, exploitatie of overhead. Er is geen minimum of maximum bedrag voor een aanvraag.

Uitgesloten:

 • commerciële of op winst gerichte projecten
 • projecten van grote en middelgrote professionele organisaties of instellingen
 • projecten zonder eigen bijdrage (in tijd, geld of andere middelen) van de aanvrager
 • projecten die vooral gericht zijn op het verlichten van financiële nood.
Print Friendly, PDF & Email