Aanvragen dienen voor 1 juli 2016 te worden ingediend.
Uitvoering van het project voor 1 januari 2017
(in overleg kan dit uitgesteld worden tot uiterlijk 1 juli 2017).

Het aanvragen van financiële ondersteuning kan heel eenvoudig,
per e-mail naar  info@noorderlichtfonds.nl
en volgens de richtlijnen hieronder.

U geeft zelf een beschrijving van het project, dat wil zeggen
een ½  A4-tje in uw eigen woorden voor het project waarvoor u geld aanvraagt.
Eventueel een ½  A4-tje voor achtergrondinformatie indien het project deel uitmaakt van een groter geheel.

Plus een paragraaf met korte antwoorden op de volgende 10 vragen:

  1. Wat is de titel van het project?
  2. Wie is de doelgroep van het project?
  3. Waar vindt het project plaats?
  4. Wanneer vindt het plaats?
  5. Wat is uw plan van aanpak?
  6. Hoeveel vraagt u van het fonds?
  7. Waarvoor precies of voor welk deel van het project?
  8. Wat is uw eigen inbreng in tijd, geld of andere middelen?
  9. Waarom vraagt u juist aan het Noorderlichtfonds ondersteuning?
  10. Bent u bekend met Het Noorderlicht en zo ja, hoe?

Bij de aanvraag  tevens 2 referenten (met contactgegevens) opgeven, bij wie navraag kan worden gedaan.

Beeldmateriaal van het project (foto, filmpje, tekst, muziek, verhaal, link) voor op de website kunt u al gelijk met de aanvraag toesturen, maar in elk geval na afloop van het project (voor uitbetaling van de laatste termijn).

De spelregels rond criteria & voorwaarden, werkwijze en aanvragen kunnen worden aangescherpt of juist versoepeld. Dit omdat er nog geen ervaring is met een fonds voor kunst & cultuur projecten in de laatste levensfase. Eventuele aanpassing van spelregels dient dan om het doel van het fonds beter te bereiken of tegemoet te komen aan de wensen van donateurs die hebben bijgedragen aan dit fonds.

De spelregels maken enerzijds een transparant toekenningsbeleid mogelijk en zijn anderzijds mede bedoeld om misbruik van het fonds te voorkomen.

Voorop evenwel staan eenvoud en laagdrempeligheid.
Laat u dus niet weerhouden om een aanvraag te doen!

Print Friendly, PDF & Email