November 2016
Er zijn passende bestemmingen gevonden voor het vermogen van Stichting Het Noorderlicht.
Het Noorderlichtfonds is daarom opgeheven; er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Met het vermogen zijn de afgelopen jaren 35 projecten ondersteund. Zie aldaar.
Ook zijn  er 3 erfgenamen benoemd; hier gaat het niet om specifieke projecten maar om ANBI-stichtingen die invulling geven aan de oorspronkelijke doelstelling van Het Noorderlicht en die werken vanuit de geest van het Noorderlicht, waarbij levendigheid, direct contact en de menselijke maat voorop staan.
De Stichtingen zijn ’t Huis Lioba, Stichting Als & Dan en Warm Thuis.
Het nog resterende bedrag is verdeeld onder een aantal Hospices en Bijna-Thuis-Huizen.
Zie ook de allerlaatste nieuwsbrief.

September 2013
Het Noorderlichtfonds heeft als doel het vermogen van Stichting Het Noorderlicht een passende bestemming te geven, overeenkomstig het doel en specifieke karakter van de stichting.
Licht in de laatste levensfase. Licht in donkere dagen.
Licht tussen hemel en aarde.
Licht in de vorm van vreugde, schoonheid en inspiratie.

Kunst en cultuur vormen hiertoe bij uitstek geschikte middelen,
ze kunnen de essentie van het leven raken en verbeelden.
Kunst en cultuur kunnen ook middel zijn voor bewustwording,
ze vertolken sinds mensenheugenis de grote raadselen tussen leven en dood.
Kunst en cultuur kan mensen verbinden en hokjes denken doorbreken,
terwijl ieder toch op eigen manier kunst en cultuur kan beleven.
De keuze voor kunst en cultuur als middelen sluit aan bij eerdere activiteiten van de stichting.

Het gaat om alle genres van kunstzinnige  en/of  culturele uitingen: beeldende kunst, muziek, zang, dans, teken-schilderen-grafiek, theater, literatuur, poëzie, fotografie, film, textiele werkvormen, architectuur enz. enz.

Het gaat om kunstzinnige en culturele activiteiten mèt mensen in de laatste levensfase (en hun eventuele naasten) zoals zingen, beeldhouwen, schilderen, een bijzonder levens- of afscheidsboek maken, concertbezoek enz.
èn om kunstzinnige en culturele uitingen die de dood bespreekbaar maken, zoals een lezing, toneelstuk, documentaire, tentoonstelling, educatief (school)project enz. enz. Het accent ligt echter bij het leven!

 

 

“Het Noorderlicht is pas in al haar schoonheid te ontwaren als de nacht valt.”