Mooi Werk

Hartverwarmende film over werken met mensen met dementie.
www.goededementiezorgkanoveral.nl
Zo kan goede zorg ook en dat kan bijna overal!
De film wordt nu ook op ROC’s vertoond en verder … neem contact met info@warmthuis.nl

Bijwerken projectpagina’s

De pagina’s op deze website van de 38 projecten worden niet meer bijgewerkt.
De meesten projecten echter hebben een eigen website. Daar kunt u desgewenst de voortgang volgen.
Deze Nieuws – pagina wordt nog wel bij gehouden, evenals het Twitter account @HetNoorderlicht

Noorderlicht Prijs 2018

Tot 27 juli 2018 kunt u initiatieven aanmelden die verlichting bieden in de palliatieve of terminale levensfase.
De criteria hiervoor zijn te vinden op de website van Stichting Als & Dan, evenals aanvullende informatie.
Met name relatief eenvoudige, navolgbare, verbinding leggende en liefdevolle initiatieven
maken een kans op de prijs van € 1000,-  Het gaat om een waarderingsprijs, een pluim achteraf.

Documentaire “Tijd om te sterven”

In de docu worden een aantal bewoners en hun familie gevolgd in Hospice de Winde in Deventer.
Het gaat over een waardige laatste levensperiode en waardig sterven.
Deze schitterende docu, gemaakt door Anne Christine Girardot, uitgezonden door KRO-NCRV
was op 30 okt 2017 te zien op NPO 2 en blijft voorlopig te zien op
https://www.npo.nl/2doc-tijd-om-te-sterven/30-10-2017/KN_1694115

Boekenleggers

Love life, talk death:handige boekenleggers.
Ontwikkeld als gesprekshulp door Bureau MORBidee.
Te bestellen zie www.bureaumorbidee.nl/campagne/boekenleggers/

Noorderlicht Prijs 2017

De Noorderlichtprijs is gewonnen door Stichting Hoestie.
Zij maken liefdevolle cadeautjes om het gesprek over (ongeneeslijk) ziek zijn te vergemakkelijken.
De prijs is 6 oktober uitgereikt in Ede op het Nationaal Congres Hospicezorg door de Stichting Als & Dan.

Goed nieuws van de projecten

Het gaat goed met de diverse projecten!
Een paar voorbeelden:
Kleurrijk Schilderen in de Hullen heeft een vervolg gekregen.
Lonely Lochem haalde de landelijke media als voorbeeldproject.
Theater Bint timmert met mooie producties hard aan de weg.
De documentaire “Tijd om te sterven” gaat in première
Diva Dichtbij viert haar 10 e verjaardag!
De Tovertafel is geliefd bij dementerende mensen
Bureau MORbidee blijft gesprekshulpen ontwikkelen.
Stichting Als & Dan heeft de Noorderlicht Prijs 2017 uitgereikt
t Huis Lioba is open en de eerste gasten zijn erg tevreden
Warm Thuis – de film Mooi Werk is klaar en beschikbaar.

Campagne 2017 “Heb je even voor mij?” van start.

Aan de hand van  34 prikkelende ‘prenten’ wordt de dood bespreekbaar(der) gemaakt
met een landelijke social media compagne door Bureau MORBidee.

Jaarverslag 2016

Het Jaarverslag 2016 met de jaarcijfers, tevens de liquidatiebalans,
is klaar en staat op de website.

Noorderlicht Prijs

Jaarlijks wordt er een prijs uitgereikt aan een initiatief dat “licht” biedt in de laatste levensfase.
Tot 18 augustus 2017 kunnen de initiatieven aangemeld worden,
op 6 oktober is de uitreiking in Ede op het Nationale Congres Hospicezorg.
Alle informatie staat op deze website bij Noorderlicht Prijs
en op de website van Stichting Als & Dan.

De afsluiting en opheffing

Op 26 januari 2017 was de openbare afsluiting en werd de film Departures vertoond.http://noorderlichtfonds.nl/noorderlichtprijs
Op 27 januari was er een feestelijke afsluiting voor alle vrijwilligers en diverse projecten,
met zang en muziek, een hapje en een drankje.
Stichting Het Noorderlicht is opgeheven.
Dank aan iedereen met wie zoveel jaar en zo inspirerend is samengewerkt.

Kleurrijk Schilderen

Fotograaf Roel Lubbers maakte deze fotoreportage voor www.ditisroden.nl
van het schilderproject met bewoners van de Hullen in Roden.
Bedankt Roel!

Warm Thuis

Geweldig en van harte gefeliciteerd!
Deze kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie
heeft bij de Zorgkaart Nederland de 1e prijs gewonnen voor meest cliëntvriendelijk verpleeg-/verzorgingshuis.

Nog een paar nieuwsberichten

Bij de opening van de Snoezelbadkamer, met dank aan de lokale pers:
http://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=15739
http://dekrantnieuws.nl/laetitia-schweitzer-2/

En het allerlaatste project

Co-financiering van een versie voor jongeren van het theaterstuk “In de Gloria” van TgBint,
dat de Yardenprijs 2015 won.

Allerlaatste nieuwsbrief

De allerlaatste nieuwsbrief is uit, met alle informatie over
* de erfgenamen
* de nieuwe jaarlijkse Noorderlichtprijs
* de laatste goedgekeurde projecten
* een korte financiële verantwoording
* uitnodiging voor de afsluiting op 26 en/of 27 januari 2017 in Roden

Nieuwe projecten

Behouden Huys – Huisbezoeken, steun bij kanker
Amerpoort – Namen Noemen, een Allerzielen viering
Café Naderhand – een inloopcafe voor nabestaanden
Een Tovertafel – een speelse activiteit voor dementerende ouderen
Lonely Lochem – een project om eenzaamheid te doorbreken
Muzikaal Welkom – laat ouderen van hun eigen muziek genieten
Documentaire “Tijd om te sterven” – rondom levenseinde vragen
Een YouTube filmpje voor kinderen over “leven en dood”
Kleurrijk schilderen – activiteit in verzorgingshuis de Hullen

Geen projectaanvragen meer!

In de laatste paar dagen voor de deadline van 1 juli waren er nog veel aanvragen binnengekomen, in totaal werd er voor ruim € 450.000 aan financiële ondersteuning gevraagd! De beoordeling van al die projecten is inmiddels afgerond. Vooral gehonoreerd zijn kleinschalige projecten rond direct menselijk contact met mensen in de laatste levensfase (inclusief dementie) en projecten die de dood op lichte/speelse wijze bespreekbaar proberen te maken.
Verder wordt de nalatenschap van Het Noorderlicht verdeeld over een aantal erfgenamen. De beoordeling hiervoor is in volle gang.

’t Huis Lioba

Het lijkt erg op het oorspronkelijke Noorderlicht ideaal – een gastvrij verblijf voor mensen in de laatste levensfase en hun eventuele naasten,  waar niets hoeft en van alles mag, op een mooie plek met ruimte voor bezinning en creativiteit, en met goede zorg …. ’t Huis Lioba: een samenwerkingsverband tussen het Liobaklooster in Egmond en het hospice in Alkmaar; op het terrein van het klooster. In januari 2017 hopen zij de eerste gasten te mogen ontvangen. Op 5 juni 2016 was er een groots benefietconcert. Voor meer informatie kijk op de website www.thuis-lioba.nl

Warm Thuis

Warm Thuis – Zingen met jong en oud doet Leven!
een projectkoor van dementerende ouderen en basischoolleerlingen.
Warm Thuis is een inspirerend voorbeeld kleinschalige wonen voor mensen met dementie.

Projectaanvragen nog tot 1 juli 2016!

De opheffing van het Noorderlichtfonds heeft tot veel extra projectaanvragen geleid.
Vanaf heden worden de aanvragen pas bekeken nadat ze allemaal binnen zijn, dus pas na 1 juli!
Spelregels:
Bij een projectaanvraag gelden de criteria en voorwaarden zoals hier op de website vermeld.
De aanvraag graag – compleet – indienen aan de hand van het format voor aanvragen.
Telefonisch vooroverleg is niet mogelijk. Desgewenst wel per e-mail: info@noorderlichtfonds.nl
De deadline voor suggesties voor “erfgenamen” is inmiddels verstreken.

Er zijn weer een aantal projecten goedgekeurd

Twee projecten als vervolg op de Campagne “Zullen we over de dood praten?”
* Bierviltjes-campagne
* Groots openbaar Death Café in Utrecht in het weekend van 23- 24 juni
Een scholing over Doodsangst n.a.v. boek van I. Yalom in Hospice Heuvelrug
Een snoezelbadkamer voor de pg-afdeling van de Hullen in Roden
Een bijdrage aan de Muzemantel – een mantelzorgproject in Lochem
En het kaartspel “Oog in Oog. In gesprek over zorg voor elkaar aan het einde van het leven” nadert voltooiing.

Wereldtuin Verdeliet

Wereldtuin Verdeliet in Cuijk is in allerlei opzichten een inspirerend sociaal groenproject. Bekijk hun website! Bij de mooie vijver van de tuin komt een bankje om te mijmeren over leven en dood, speciaal hiervoor gemaakt door kunstsmid Juul Baltussen.

Opheffing

Na rijp beraad heeft stichting Het Noorderlicht besloten zich te gaan opheffen. Dat gaat geleidelijk en zorgvuldig, daar er nog een aanzienlijk bedrag beschikbaar is. Dit gaat worden verdeeld over 1) Projecten (nieuwe) via het Noorderlichtfonds – zie de criteria; en 2) erfgenamen – stichtingen met een ANBI status die zich dicht tegen het werk van Het Noorderlicht aan bewegen.

Tot 1 mei 2016 kunnen potentiële erfgenamen zich aanmelden of aangemeld worden.
Lees de belangrijke toelichting op de webpagina over Opheffing van de stichting.
Tot 1 juli 2016 kunnen potentiële nieuwe projecten voor het Fonds worden aangemeld;
alleen complete aanvragen volgens  het format en de criteria worden in behandeling genomen!

Nieuwsbrief

De voorjaarsnieuwsbrief is verschenen, met naast projecten van het Noorderlichtfonds
ook alle informatie over de opheffing van de stichting. Download hier de voorjaarsnieuwsbrief.

Campagne “Zullen we over de dood praten?”

7 maart 2016 gaat er een landelijke campagne van start om de dood bespreekbaar te maken.
Via allerlei social media wordt op ludieke wijze aandacht gevraagd voor het onderwerp “doodgaan”.
Een campagne die het Noorderlichtfonds van harte ondersteunt. Het idee is van Bureau MORBidee.

Nieuwe projecten

Iemand heeft een zangoptreden van Diva Dichtbij gevraagd voor een dierbare in een verpleeghuis.
En op 12 juni is voor de 2e keer de 1001 Lichtjes fair; dit keer in het vestingsmuseum in Naarden.

Gefeliciteerd!

Theatergroep Bint heeft de Yarden Afscheidsprijs gewonnen voor “Lang zullen ze leven”.
https://www.yarden.nl/vereniging/wat-we-doen/prijs.htm
De Praatstenen van Bureau MORDidee zijn aan hun 2e oplage toe, zie Games That Matter.

Nieuwsbrief Najaar 2015

De  halfjaarlijkse nieuwsbrief is weer uit. Lees   hier  .

Afscheidsprijs Yarden

Het project Lang zullen ze leven is genomineerd voor deze tweejaarlijkse prijs. Ze staan nu op de welverdiende 2e plaats. Bekijk hier hun trailer.  U kunt tot 23 oktober op hen stemmen. …. Ze hebben gewonnen !       http://www.afscheidsprijs.nl/lang-zullen-ze-leven/

Openhartig: muzikaal optreden

Zangeres Janneke Geurts geeft 2 gratis optredens voor mensen die nog herinneringen aan het leven willen ophalen en delen met dierbaren. Met een repertoire naar keuze. Zie de webpagina.

Verhalen uit het hospice

Een boekje met 32 korte verhalen die het wel en wee van gasten van een bijna-thuis-huis beschrijven, Hospice Gasthuis Groningen. De verhalen maken op een mooie, lichte en integere manier de dood bespreekbaar. Het boekje is voor € 7,50 te bestellen bij wchlenstra@gmail.com.

Jaarprijs Impact Palliatieve Zorg

Geweldig, de Praatstenen zijn genomineerd voor deze jaarlijkse palliatieve zorg prijs, die is ingesteld door het Expertisecentrum van het VU Medisch Centrum.

Lang zullen ze leven

Theatergroep BINT heeft een theaterproject mèt ouderen over de grote thema’s rondom het levenseinde. Op speelse en ontroerende wijze wordt de dood bespreekbaar gemaakt. Lees hier verder.  Zorginstellingen kunnen zich aanmelden voor uitvoeringen in 2016.

Afscheidsprijs Yarden

De Praatstenen doen mee aan de afscheidsprijs van Yarden. Het spel staat al bijna in de top 5!
Stemt u ook? http://www.afscheidsprijs.nl/praatstenen/

Kaartjes van Betekenis

Heel uitnodigend en mooi om aan de hand van deze 50 kaartjes met elkaar in gesprek te gaan over het naderende einde. Met suggesties voor – laagdrempelig – gebruik. Voor zorgverleners, maar zeker ook voor familie onder elkaar. Vanaf september te bestellen via www.gamesthatmatter.nl. Naar een idee van Mariska Overmars en Rob Bruntink, Bureau MORBidee.

Voor altijd Verbonden

Een indrukwekkend interactief ritueel kunstwerk ter herinnering aan overleden dierbaren.
Wordt rond Allerzielen op 3 locaties uitgevoerd; in opdracht van Stichting Naam.
Uitgebreide informatie op de webpagina Voor Altijd Verbonden.

Praatstenen

Ze zijn klaar! Voor gesprekken over afscheid en verlies. Naar een idee van Bureau MORBidee.
De eerste 100 setjes van 4 stenen met gespreks-symbolen zijn te verkrijgen voor € 14,95.
Te bestellen via www.gamesthatmatter.nl .
Mooi dat we met het Noorderlichtfonds dit mede hebben mogelijk gemaakt; graag reacties!

Reactie op de nieuwsbrief en een mooie omschrijving

Het is mooi om te zien wat er nu mogelijk wordt gemaakt.
“korte flexibele vacantie-ervaringen op wisselende locaties.”
hartelijke groeten, Marinus van den Berg

 Nieuwsbrief 5

De voorjaars nieuwsbrief is uit. Zie Nieuwsbrief 5 – Voorjaar 2015
De nieuwsbrief wordt ook per e-mail verstuurd indien u in ons bestand staat.
Mocht u per e-mail op de hoogte willen blijven, geef dan uw e-mailadres door.

Flyer

Er is een informatieve en mooie flyer gemaakt, waarin met name maatschappelijke organisaties en creatieve ondernemers uitgenodigd worden een aanvraag in te dienen. Hoewel we nu tevreden zijn met aantal en aard van de aanvragen, mag het fonds wel iets meer bekendheid krijgen.

1001 Lichtjes

1001 Lichtjes – De kunst van het afscheid – is een online platform voor vraag & aanbod rond “afscheid”: mooie, inspirerende  en kunstzinnige vormgeving, rituelen, herinneringen enz. http://www.1001lichtjes.nl/page/1001lichtjes  Op 7 juni is er een 1001 Lichtjes fair in De Meern Utrecht.

De mobiele muur: Before I die I want to … Wall

De muur is opgenomen in de grote internationale  Wall”- familie http://beforeidie.cc/site/utrecht-the-netherlands/

De muur is op 12 febr goed ontvangen in Utrecht, gaat op 22 maart naar de Uitvaartbeurs in Wehl (Achterhoek)  en op 10 april naar Ede. De muur is ook te huur, www.bureaumorbidee.nl . Voor geïnteresseerden hier een leuk document The Making of Before I die Wall.

Heintje

Toevallig ontdekt: een bijzonder Twitter account @Heintje_de_Dood die de dood met -veel- humor bespreekbaar maakt; Heintje is er altijd bij!

Jaarverslag

Het jaarverslag 2014 is klaar en te vinden op http://noorderlichtfonds.nl/jaarverslagen-en-nieuwsbrieven .

Theater Verloren

Het gaat goed met de voorbereidingen voor het theater dat nog immer actuele thematiek uit WO II onder de aandacht brengt.
Vooraankondiging: optredens zijn 2-3-4-5 mei 2015. Voor meer informatie ellyvp@hotmail.com

Verlies en Verlangen

Een tentoonstelling van 4 – 19 april in het Kunstencentrum K38 te Roden, georganiseerd door Verkuno (Vereniging van Kunstenaars in Noordenveld). Het Noorderlichtfonds ondersteunt een aantal nevenactiviteiten rond het thema Verlies.  www.kunstencentrumk38.nl

De muur

De Before I die I want to … wall wordt 12 februari gepresenteerd op de landelijke dag voor docenten levensbeschouwing en godsdienst  (VDLG) in Utrecht.

Diva Dichtbij

Op 10 februari treedt Diva Dichtbij op in het hospice in Leerdam, met individuele optredens voor elk van de 5 gasten en hun familie.

Before I die I want to …Wall

Een inspirerend idee uit Amerika: een muur waarop je kunt opschrijven wat je nog graag zou willen voor je doodgaat.
Bureau MORBidee kwam met het idee voor een mobiele muur, te gebruiken op scholen, congressen enz. om zo de dood bespreekbaar te maken.

Praatstenen

Voor gesprekken over verlies en afscheid. Een communicatiespel met een soort van dobbelstenen. Op de 4 stenen staan tekens die diverse aspecten van het leven symboliseren. Zo kunnen mensen met elkaar in gesprek komen rondom de moeilijke thema’s die bij verlies en afscheid horen. De stenen zijn naar een idee van en in ontwikkeling bij Bureau MORBidee.

Nieuw Jaar!!!

Wij wensen alle mensen op deze aarde een liefdevol en vreugdevol nieuw jaar,
met verdraagzaamheid èn openheid voor de ander en diens anders zijn:
samen kunnen we het leven mooier en menselijker maken.
Nous tous sommes êtres humains.

Rijswijks gezin in nood

Via de Zen Peacemakers bereikte ons het bericht van een terminaal zieke mevrouw  die nog zo graag haar man wil opzoeken die in de gevangenis in een land in Azie zit (waarschijnlijk om politieke redenen en zonder aanklacht). Door zijn afwezigheid leeft het gezin onder de armoedegrens; alle hulp is welkom. Zie ook #gezininnood .

Diva Dichtbij

De verloting van een muzikaal optreden is gewonnen door Marianne Meijdam t.b.v. een palliatieve zorginstelling.
Hier een verslag van onder meer een ontroerend optreden aan het sterfbed van een meneer in de Weijdehof in Almelo.

Tussendoor

Er zijn diverse  aanvragen, maar lang niet alle voldoen aan de criteria van het fonds.
Ook blijkt er soms iets anders aan de hand of blijkt er iets niet te kloppen …

Nieuwsbrief 4

De Najaars-nieuwsbrief is uit. Nieuws Noorderlichtfonds 4 – Najaar 2014
De nieuwsbrief wordt ook per e-mail verstuurd indien u in ons bestand staat.
Mocht u per e-mail op de hoogte willen blijven, geef dan uw e-mailadres door.

Nieuwe projecten

Er zijn 3 nieuwe projecten goedgekeurd voor ondersteuning: een bijdrage aan een vliegticket naar Suriname voor een terminaal zieke mevrouw, een nieuw optreden van Diva Dichtbij en een bijdrage aan het Theaterstuk Verloren.

Openhartig

“Muziek: metgezel van vreugde, medicijn tegen smart”. Liederen voor aan het bed, eventueel begeleid door piano en gitaar. Een muzikaal programma (in het noorden van het land) voor hoop en troost, dat harten open: Openhartig. Met de mogelijkheid voor een (na)gesprek. Het Noorderlichtfonds sponsort enkele proefoptredens.
Belangstelling? Mail dan naar janneke@frensgeurts.com

Nieuwsaandacht

ZorgEthiek.nu– Samen denken over zorg –  besteedt aandacht aan het fonds in haar online nieuwsbrief.

De Krant  De Krantplaatst n.a.v. de nieuwsbrief een aardig – gefingeerd – interview.

 

 

Nieuwsbrief

De voorjaars nieuwsbrief is uit Nieuws Noorderlichtfonds 3 – Voorjaar 2014 !
Let op: Stichting Het Noorderlicht heeft een nieuw email-adres: info@noorderlichtfonds.nl
Het oude email-adres (welkom@hetnoorderlicht.org) is vervallen.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2013 en de jaarcijfers zijn klaar.
Ook is er een inhoudelijk toetsinstrument ontwikkeld om aanvragen zorgvuldig te kunnen beoordelen.

Nieuw email-adres

Ook het oude email-adres komt te vervallen, na ruim 10 jaar trouwe dienst.
Het nieuwe email-adres is vanaf heden:  info@noorderlichtfonds.nl

Verhalencirkel

De verhalencirkel is een speels, gebruiksvriendelijk en mooi vormgegeven hulpmiddel voor een “goed” gesprek met mensen in de laatste levensfase: verdiepend en verlichtend. Het is ontwikkeld door de Netwerken Palliatieve Zorg Midden en Noordwest Twente i.s.m. Bureau Kwiek en te bestellen via info@bureaukwiek.nl .

Hof van Kairos

Retraites voor mensen met kanker en voor hun naasten; op een bijzondere plek; met begeleiding vol aandacht; met ruimte voor expressie en creativiteit. Aanbod en data staan op de website www.hofvankairos.nl . Het Noorderlichtfonds ondersteunt deelname aan een retraite voor een aantal mensen in de palliatieve fase: info@hofvankairos.nl

Oude website

Op deze website staan een aantal verwijzingen naar de oude website www.hetnoorderlicht.org . Die is echter niet meer online. De komende tijd worden geleidelijk aan de verwijzingen vervangen en wordt “de geschiedenis” van Het Noorderlicht geïntegreerd in deze nieuwe website.

Het Lemniscaatmonument

Aristos Bouius van Les Gaillards is met een heel bijzonder en aangrijpend monument bezig: “Kanker krijgt een gezicht”. De aanzet is al te zien op de website  www.gezicht.org .  Het is letterlijk dicht op de huid. Ook vanuit het Noorderlichtfonds steunen we dit initiatief van harte.

Hospice De Hazelaar

Het muzikale optreden van Diva Dichtbij is gewonnen door hospice De Hazelaar in Zevenaar. De ouderenzorg-organisatie Liemerije had de aanvraag ingediend. Wij wensen het hospice en Diva Dichtbij een heel warm samenzijn. Foto’s van het optreden begin 2014 komen daarna op de projectpagina.

Aanmeldingen voor optreden Diva Dichtbij

Er wordt een muzikaal optreden van Diva Dichtbij verloot onder hospices, bijna-thuis-huizen of andere palliatieve zorg mogelijkheden. Wanneer u kans wilt maken op een optreden  – meld u dan aan bij DivaDichtbij  of bij ons. Vóór 17 december! Meer info over deze bijzondere en ontroerende muzikale ontmoetingen op www.divadichtbij.nl

Interview in De Krant

De Krant (regionaal blad in Noord Nederland) heeft een interview gehouden met Laetitia Schweitzer over de achtergrond van het Noorderlichtfonds.

Oude website

De oude website over de herberg voor mensen in de laatste levensfase blijft voorlopig “in de lucht”.  Als voorbeeld voor wat er wel en niet goed kan gaan bij realisatie van een dergelijk initiatief.  Als inspiratie, een droom die weliswaar niet is uitgekomen maar wel alle moeite waard was.

Nieuwsbrief

De halfjaarlijkse nieuwsbrief is uit!    Noorderlicht Nieuws – Najaar 2013
En ook gelijk een vraag: wie is bekend met MailChimp en wil met de volgende nieuwsbrief helpen?  (Want met dit nieuwe programma is er ondanks vele malen testen toch iets mis gegaan in de opmaak.)

Het Noorderlichtfonds ondersteunt

Intussen gaan we al een winter-optreden sponsoren van Diva Dichtbij in een hospice ….
Zie de Projectpagina op deze website en op www.divadichtbij.nl .
En we zijn in overleg met Aristos en Gerrit in Frankrijk voor een speciaal project.

Nieuwe aanvragen

Vanaf 15 november kunt u aanvragen voor financiële ondersteuning indienen bij welkom@hetnoorderlicht.org
Alle informatie daarover vindt u op deze website onder het menukopje Noorderlichtfonds.

Nieuw e-mail adres Laetitia

Voor wie wel eens Laetitia’s privé emailadres gebruikte: haar oude planet-adres bestaat niet meer.  U kunt haar bereiken via welkom@hetnoorderlicht.org

Nieuwe website

De website is klaar. Nog niet helemáál af, maar hij werkt!
Met alle dank aan Mathijs Smits.
We hopen dat deze website een bron van inspiratie zal zijn voor al degenen die dat nodig hebben.