2016
Er is besloten om dit jaar geleidelijk aan het fonds en de stichting op te heffen; het fonds was geen doel op zich is, maar een middel om de erfenis van het oorspronkelijke plan een goede bestemming te geven.
Zie Nieuws Noorderlichtfonds 7  en de allerlaatste Nieuwsbrief – Najaar 2016. En het Jaarverslag 2016.
De financiële balans in het jaarverslag vormt tevens het “liquidatie rapport”.

2015
Het Noorderlichtfonds maakt diverse nieuwe en innovatieve projecten mogelijk op het gebied van K & C in de laatste levensfase.
Zie Nieuws Noorderlichtfonds 5.   Nieuws Noorderlichtfonds 6. En het Jaarverslag 2015.

2014
Het fonds staat open voor aanvragen die m.h.v. kunst en/of cultuur licht of verlichting bieden in de laatste levensfase of het taboe rond de dood helpen doorbreken.
Jaarverslag 2014 met jaarcijfers,  Nieuws Noorderlichtfonds 3 en Nieuws Noorderlichtfonds 4.

2013
Het Noorderlichtfonds gaat van start. Het fonds ondersteunt projecten die “licht, leven of vreugde” geven in de laatste levensfase; dit met kunst en/of culturele activiteiten. Er is een nieuwe website en de eerste aanvragen voor financiële ondersteuning komen binnen.
Jaarverslag 2013  en Jaarrekening .  Nieuws Noorderlichtfonds 1  en   Nieuws Noorderlichtfonds 2.

2012
Helaas hebben we moeten besluitten dat de herberg niet (meer) haalbaar is. De tweede helft van het jaar stond dan ook in het teken van afronding en zoeken naar een verantwoorde “doorstart” met name ook voor de besteding van alle donaties. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Noorderlichtfonds.
Jaarverslag met jaarcijfers.   Nieuwsbrief 17   en  Nieuwsbrief 18.

2011
Dit jaar stond in het teken van overleg met de gemeente, Woonborg en KAW over de locatie en de daar te bouwen Herberg. Het blijkt behoorlijk complex te liggen,  maar de verwachting is dat we in 2014 de eerste gasten mogen verwelkomen!  Samen met Verkuno was er de schitterende glaskunsttentoonstelling Licht Geraakt en Het Noorderlicht is 2e geworden bij de Trouw-ranking van Goede Doelen!
Jaarverslag met jaarcijfers.   Nieuwsbrief 15  en  Nieuwsbrief 16 .

2010
Na lang en intensief zoeken … is er samen met de gemeente Noordenveld en Woonborg een perfecte locatie gevonden, nabij natuur & cultuur. Er moet nog veel overlegd worden met allerlei partijen, maar er is hoop en vertrouwen dat hier Herberg Het Noorderlicht komt.
Er zijn twee inspirerende en succesvolle kunstveilingen gehouden.
Jaarverslag met jaarcijfersNieuwsbrief13  en  Nieuwsbrief 14.

2009
We maken een keuze voor nieuwbouw en huur, nadat met architectenbureau KAW en woningbouwcorporatie Woonborg is gezocht naar geschikte panden, locaties en financieringsmogelijkheden.
Met Humanitas is een intentie tot samenwerking getekend m.b.t de vrijwilligers.
Kunstactiviteiten nemen een belangrijke plaats in.
Jaarverslag en jaarcijfers. Nieuwsbrief 11  en  Nieuwsbrief 12.

2008
Er is een gedetailleerd projectplan gemaakt met een zorgvuldige investerings- en exploitatiebegroting. Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan en een onderzoek naar het profiel van de gast. Mens- en trekkracht vormden een probleem, maar met een zeer ervaren en doelgericht bestuur krijgt Het Noorderlicht weer nieuw perspectief.
Jaarverslag en jaarcijfers.  Nieuwsbrief 9  en  Nieuwsbrief 10.

2007
Het symposium “Terminaal zieken op vakantie” gaf een positief antwoord op de vraag of er behoefte is aan een vakantievoorziening met palliatieve zorg. De vraag is hoe kan het gerealiseerd worden nu de directe weg “Ideaal – geld – pand – beginnen” niet haalbaar blijkt. Met een klankbord van deskundigen wordt de basis voor het Projectplan gelegd. De nieuwe website gaat de lucht in.
Jaarverslag en jaarcijfers.  Nieuwsbrief 7  en  Nieuwsbrief 8.

2006
Er komt een geweldig, landelijk Comité van Aanbeveling. De presentatie DVD wordt gemaakt. En een Visie- en Beleidsplan. Allerlei particulieren, kerken en organisaties steunen Het Noorderlicht, maar daarmee is er nog geen pand of geld voor een pand. Fondswerving verloopt moeizaam omdat het plan nog te weinig concreet is.
Jaarverslag en jaarcijfers.  Nieuwsbrief 5  en  Nieuwsbrief 6.

2005
Enthousiast gaat het team bezig met fondswerving en PR. We houden een spannende belsessie om een “weldoener” te vinden en organiseren informatieavonden. De eerste participaties worden uitgegeven. Er wordt gezocht naar een bestaand karakteristiek pand.
Jaarverslag en Jaarcijfers.   Nieuwsbrief 3  en  Nieuwsbrief 4.

2004
De stichting wordt opgericht. De eerste website wordt gemaakt, werkbezoeken afgelegd. We krijgen 30 kuub meubilair: van fraaie Franse rozenstoeltjes tot chique Chinese kasten en een oud orgel, passend bij het plan om de gastenkamers veschillend in te richten.
Er lijkt een goed draagvlak voor het ideaal te zijn.
Jaarverslag  en Jaarcijfers.   Nieuwsbrief 1  en  Nieuwsbrief 2.

2003
Na een bezoek aan het vakantiehuis voor terminaal zieken in Frankrijk, Les Gaillards, volgt een orientatie in Nederland bij palliatieve terminale zorgvoorzieningen: lijkt er hier behoefte aan een vakantiehuis? Het antwoord lijkt Ja, een werkgroep gaat van start, we kiezen om meerdere redenen voor de naam Het Noorderlicht.